Archive for the Category » İnfaz Para Cezaları «

CEZALARIN TOPLANMASI VE KOŞULLU SALIVERİLME İLİŞKİSİ:

Cezaların toplanmasından kasıt, bir kişi hakkında, işlediği her suç için ayrı ayrı hükmedilen şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaların veya adlî para cezalarının toplanmasıdır. Cezaların toplanmasına, maddi içtima da denir.

Koşullu salıverilme, hakkında verilmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezanın kanunda belirlenen bölümü infaz edilmiş olan hükümlünün, infaz süresince iyi halli olması kaydıyla, mahkûmiyet süresini tamamlamadan cezaevinden salıverilmesidir.2

Koşullu salıverme, hükümlüyü iyi halli olmaya teşvik etmesi nedeniyle, bir ıslah aracı olarak nitelendirilebilir.3 Koşullu salıverilme, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da (İnfaz Kanunu) düzenlenmiştir.

Devamı »

Para cezalarının taksitle ödenmesi durumunda ikinci taksidin başlama tarihi

TC.

ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.05-647.03-736-2009/6/107                                              03/01/2010

Konu : Para cezalarının taksitle ödenmesi durumunda ikinci taksidin başlama zamanı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 28/10/2009 tarihli ve B.03.0.BİD.0.00.00.02/1462/4989 sayılı yazı.

Devamı »

Taksitli Para Cezası İlamların İnfazı

taksitli ilamlar Taksitli Para Cezası İlamların İnfazı

 

Taksitli Para Cezası İlamların İnfazı 

  1. Mahkeme tarafından belirlenen Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. 
  2. Taksit süresi ilk taksit ödendikten sonra 30 gündür. Hükümlü ilk taksidi örnek olarak 01/02/2013 tarihinde yatırmış ise ikinci taksidi 30 gün sonra yani 01/03/2013 tarihinde yatırması gerekir. 
  3. Para cezası taksidi 30 günde bir belirlenen süreler içinde yatırılır. Süre 1 gün bile ihlal olsa hapse çevirilir. Davetname çıkartılır. Bu durumda hükümlü para cezasının tamamını yatırmak zorunda kalır. 
  4. Hükümlü hakkındaki para cezasına örneğin 10 taksit yapılmış ve ilk taksidini  01/02/2013 tarihinde yatırmış,  ikinci taksidini ise 01/03/2013 tarihinden birkaç gün önce yatırmak isterse tahsilat yapılır. ancak üçüncü taksidin   01/04/2013 olan tarihi değişmez. 
  5. Hükümlü hakkındaki para cezasına örnek olarak 10 taksit yapılmış ve ilk taksidini  01/02/2013 tarihinde yatırmıştır.  İkinci ve üçüncü taksidini 01/03/2013 tarihinde birden yatırmak isterse tahsilat yapılır. Hükümlü birden kaç taksit öderse ödesin ilamın infazı tamamlanamadığı sürece hükümlü taksitlerini 30 günde bir yatırmak zorundadır. Yani hükümlü 10 taksitli para cezasının 8 taksidini birden yatırsa dahi 30 gün sonra gelip 9. taksidini yatırmak zorundadır. hükümlü 8 taksit birden yatırdı 9. taksidi 8 ay sonra ödeyeyim uygulaması taksitli ilamlarda geçersizdir.
  6. Mahkeme kararında taksit belirtilmemiş ise hükümlünün istemi üzerine para cezasına 3 taksit yapılabilir. 
  7. Para cezası taksidi günü hafta sonuna yani Cumartesi veya Pazar gününe denk gelirse hafta sonundan sonraki ilk mesai günü yani Pazartesi günü tahsilat yapılır. Taksit Yatırılmazsa Salı Günü hapse çevirilir. Hükümlü para cezası taksidi Resmi tatillere ve dini bayramlara denk gelirse hükümlü ilk mesai günü taksidi yatırmak zorundadır.
  8. Hükümlü cezaevinde ise ve  para cezasını vasisi taksit ile yatırmak istiyorsa, vasisi yatırmak istediğine dair dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmak zorundadır.